Logo Pyung Kook Foreiign Language Center
เรียนภาษาเกาหลีกับครูซัน
แบบสะดวกและมีประสิทธิภาพ
เรียนภาษาเกาหลีกับครูซัน
แบบสะดวกและมีประสิทธิภาพ
เรียนภาษาเกาหลีกับครูซัน
แบบสะดวกและมีประสิทธิภาพ
Previous slide
Next slide

รีวิวจากผู้เรียน

รีวิวจากญาติผู้เรียน

공부하는 방법

제가 한국어를 공부한 경험을 바탕으로 태국 사람에게 공부 방법과 과정을 만들었습니다. 한국어를 태국어로 비교하며 표현이나 문법을 태국어로 설명해 주기 때문에 태국학생들이 더 쉽게 이해 할 수 있고 재미있게 공부하면서 한국 사람들의 문화와 예절을 가르쳐 드리고 있습니다.

학생들은 제가 찍어 놓은 영상을 먼저 보고 그 영상으로 복습을 합니다. 그 다음에 선생님에게 숙제를 냅니다. 그리고 한국선생님과 10번의 30분씩 말하기 연습을 하고 발음교정과 문법과 어휘를 익숙하게 해줍니다. 그리고 한 학기마다 중간고사와 기말고사, 낭독 등 여러가지 활동을 합니다.

교과서
교과서는 서울대 교육원에서 Active Korean을 사용해서 공부합니다. 제가 3급까지 가르치고 급마다 60시간 동안 배울 예정입니다.

학비
급마다 420,000 원 (책 2권을 포함했습니다)

คอร์สเรียน

ภาษาเกาหลีระดับ 1
 • นักเรียนจะสามารถสื่อสารกับเถ้าแก่ได้
 • สื่อสารเบื้องต้นในชีวิตประจำวันได้
 • สอบโทปิคผ่านระดับ 1 (รับประกันว่าผ่าน 100%)
 • สามารถสอบผ่าน EPS ด้วยคะแนนที่สูงและตอนมาเกาหลีก็สามารถสื่อสารกับนายจ้างได้
 • สื่อสารกับแฟนคนเกาหลีได้
 • นักเรียนจะได้ฝึกสื่อสารกับครูเกาหลีตัวต่อตัวผ่าน Zoom ทุกๆ บท ทั้งหมด 9 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที

ราคา

11,200

บาท
(420,000 วอน)
ภาษาเกาหลีระดับ 2
 • นักเรียนจะเรียนรู้วิธีการพูดแบบมีมารยาททางสังคมมากขึ้น
 • เข้าใจวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกับครอบครัวคนเกาหลี
 • จะใช้ภาษาในการขออนุญาต ขอความคิดเห็น ให้ความคิดเห็น ให้คำแนะนำ
 • นักเรียนจะเรียนการสร้างประโยคที่ยาวขึ้น จะสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น
 • จะอยู่ร่วมกันกันเพื่อนร่วมงานต่างชาติ และกับคนเกาหลีได้อย่างสบาย
 • นักเรียนจะได้ฝึกสื่อสารกับครูเกาหลีตัวต่อตัวผ่าน Zoom ทุกๆ บท ทั้งหมด 9 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที

ราคา

11,200

บาท
(420,000 วอน)
ภาษาเกาหลีระดับ 3
 • นักเรียนจะได้เรียนภาษาของคนเกาหลี ที่พูดแบบเป็นธรรมชาติ แบบคนสนิทกัน
 • เรียนการติ การไม่พอใจ การใส่ความรู้สึกในการแสดงออกของคำพูดมากขึ้น
 • เรียนการเขียนมากขึ้น จะมีการเขียนเรียงความเกือบทุกบท
 • นักเรียนจะรู้สึกว่ามีความเข้าใจวัฒนธรรมของคนเกาหลีมากขึ้นอีก
 • จะได้เข้าใจถึงรูปประโยค และไวยกรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นในภาษาเกาหลี
 • นักเรียนจะเริ่มฟังคนเกาหลีได้ดีมากขึ้น และสามารถสนทนาได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
 • สามารถนำความรู้ไปใช้ในการเป็นล่าม เช่นรพ เสริมความงาม ร้านหมอฟัน เป็นต้น
 • นักเรียนจะได้ฝึกสื่อสารกับครูเกาหลีตัวต่อตัวผ่าน Zoom ทุกๆ บท ทั้งหมด 9 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที

ราคา

11,200

บาท
(420,000 วอน)
ภาษาเกาหลีเพื่อสอบการเปลี่ยนสัญชาติ
 • นักเรียนจะได้ฝึกการตอบคำถาม 600 ข้อ และได้มีการฝึกสนทนากับคนเกาหลีจริงเพื่อฝึกทักษะการฟังคำถาม
 • การสอนจะเน้นให้นักเรียนเข้าใจคำศัพท์ แล้วได้ยินคำศัพท์ที่จะถูกสัมภาษณ์บ่อยๆ
 • ฝึกฝนการตอบคำถามจนสามารถเชี่ยวชาญกับคำถามต่างๆ โดยครูเกาหลีจะยิงคำถาม และช่วยเน้น จุดสังเกตที่ควรนำมาตอบ
 • นักเรียนจะได้เจอครูเกาหลีครั้งละ 50 นาทีเพื่อทบทวนคำถามในแต่ละชุด รวมทั้งหมด 7 ครั้ง

ราคา

10,800

บาท
(400,000 วอน)
ประวัติของครูซัน

ครูซันช่วยคนไทย ให้มั่นใจในการพูดภาษาเกาหลี เรียนแบบสะดวก และมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้สนทนาได้จริง

ครูซันจบการศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยม อันดับ 2 หลังจากนั้นได้เข้าทำงาน ที่สมาพันธ์เพื่อสันติภาพโลก ซึ่งมีผู้นำองค์กรเป็นชาวเกาหลี จึงได้เข้าใจวัฒนธรรมของ ประเทศเกาหลีในเบื้องต้น

ครูซันจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะเรียนภาษาเกาหลี ที่ประเทศเกาหลี และได้ศึกษาจนจบหลักสูตร ภาษาเกาหลีระดับสูงสุด ระดับ 6 ที่มหาวิทยาลัยโซล ด้วยคะแนนดีเด่น

ภาพครูซัน
ภาพประกาศนียบัตร เกาหลี

ประสบการณ์การสอน

 • เป็นครูสอนภาษาไทยให้คนต่างชาติ ที่ Asian Center for Foreign Languages
 • เป็นครูสอนภาษาเกาหลีให้เด็กประถมที่ Sun Hwa International School
 • เป็นครูสอนภาษาเกาหลีที่วิทยาลัย International Peace College
 • สอนภาษาเกาหลีผ่านยูทูป ช่อง เรียนภาษาเกาหลีกับครูซัน
 • ก่อตั้ง Pyung Kook Foreign Language Center ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบัน Royal Institue of Singapore

หลักการเรียนการสอน

เรียนภาษาเกาหลีผ่านออนไลน์ เพื่อความสะดวก

การอธิบายโดยใช้ภาพประกอบมากๆ เพื่อให้นักเรียนได้มองคำศัพท์ และนึกคิดถึงคำศัพท์ด้วยภาพ


ซึ่งจะช่วยให้เกิดความสนุกกับการเรียน และง่ายต่อความเข้าใจ และเกิดประสิทธิภาพ

วิธีประเมินผลการเรียนรู้

ครูเจ้าของภาษาจะทำหน้าที่ประเมินผลการเรียนรู้และวัดระดับความเข้าใจของนักเรียน บทเรียนจะถูกจัดแบบ่งเป็นบทๆ ซึ่งจะมีการฝึกสนทนาทุก ๆ บท
มีข้อสอบกลางภาค ปลายภาค สอบฟัง สอบอ่านในหลาย ๆ รูปแบบเพื่อเช็คประสิทธิภาพของการเรียนรู้

ระดับ 1
평소 평가 (낭독,숙제,말하기 눙력)
중간 시험 기말 시험
듣기 시험
점수
합격
Assignment, reading,speaking
Midterm+ Final Exam
Listening Exam
Total
Result
Pass
만접 / Perfect Score
55
30
15
100
100%
합격
Moo nim นัตยา
Student Score
49
28
13
90
90%
ผ่าน

วิสัยทัศน์

“เรียนภาษาเกาหลีอย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพ”

เรียนแบบสะดวก เพราะเรียนระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเรียนผ่านมือถือ แทปเล็ต หรือโน้ตบุค ก็ได้เลือกเรียน เวลาที่ว่าง จัดตารางเวลาที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความพร้อมของนักเรียน

มีประสิทธิภาพ เพราะทุกบทเรียน จะมีการวัดผลโดยตรงจากครูเจ้าของภาษาใน ทุก ๆ บท เพื่อให้นักเรียน เกิดความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น

ในแต่ละระดับ นักเรียนต้องผ่านข้อสอบข้อเขียน 2 ครั้ง และข้อสอบฟังอีก 1 ครั้ง เกณฑ์การวัดผล นักเรียนต้องได้คะแนนรวม 70% ซึ่งประเมินจากการบ้าน การพูดสนทนา การอ่านจับเวลา การทำรายงาน การทำข้อสอบเขียน และข้อสอบฟัง

เพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนที่ผ่านไปในแต่ละระดับ จะเห็นการพัฒนาของตัวเองอย่างชัดเจน ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน

เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนสอนภาษาเกาหลี ได้จดทะเบียนวันที่ 21 พฤษภาคม ปี 2018 โดยครูซัน สุภาภรณ์ เมธาประเสิริฐศิลป์ กับสามี ดร. ไมเคิล ซับบลาน
ทางโรงเรียนได้รับบการรับรองหลักสูตรจาก สถาบัน The Royal Institution of Singapore เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2018

ทีมงานของเรา

임지선 선생님
ครูเกาหลีระดับ 1,2
임현일 선생님
ครูเกาหลีระดับ 1,3
ครูต้อม
ครูพี่เลี้ยงคนไทย สำหรับระดับ 1
ครูอัญชัน
ครูพี่เลี้ยงคนไทย สำหรับระดับ 1
น้องนิว
แอดมิน และฝ่ายประสานงาน
พี่อ้อย
แอดมิน และฝ่ายประสานงาน
น้องกุ้ง
แอดมิน และฝ่ายประสานงาน
มีมี่
สอบสัญชาติ

ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่

Copyright © 2023 เรียนภาษาเกาหลีกับครูซัน. All rights reserved.

Scroll to Top